Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het

Over ons

Avaaz is een online campagnenetwerk dat de stem van gewone mensen laat doorklinken in wereldwijde besluitvorming.

WAT WIJ DOEN

WAT WIJ DOEN
Avaaz is een bondgenoot en een stem voor iedereen die minder bevoorrecht is.

Zainab Bangura
Directeur-generaal van UNON
Avaaz – dat “stem” betekent in verschillende landen in Europa, het Midden-Oosten en Azië – werd in 2007 opgericht met een eenvoudige democratische missie: burgers uit alle landen samenbrengen om de kloof te dichten tussen de wereld die we hebben en de wereld die we wensen.

Avaaz stelt miljoenen mensen in staat om actie te nemen voor dringende nationale en internationale problemen – van armoede en de crisis in het Midden-Oosten tot klimaatverandering. Omdat we ons online organiseren is het mogelijk om duizenden individuele inspanningen, hoe klein ook, snel te combineren tot een sterke collectieve kracht. (Lees over de resultaten op de pagina met de hoogtepunten).

Het kernteam van Avaaz, verspreid over vier continenten, voert campagne in 17 talen en wordt ondersteund door duizenden vrijwilligers. We voeren actie door petities te ondertekenen, mediacampagnes te financieren, overheden te e-mailen en te overtuigen, en “offline” protesten en manifestaties te organiseren. Zo zorgen we ervoor dat de meningen en waarden van mensen over de hele wereld invloed hebben op besluitvorming die ons allemaal aangaat.

Leden
43.433.371
Leden
Acties
301.820.217
Acties
Campagnes
2.792
Campagnes

Hoe wij werken – de Avaaz-methode

Vanuit technologie, alertheid en flexibiliteit

Om vroeger een impact te kunnen maken moesten internationale burgergroepen en sociale bewegingen een achterban proberen te vinden voor ieder probleem, jaar na jaar en land per land.

Dankzij nieuwe technologieën en een toenemende globale, onderlinge afhankelijkheid is die belemmering vandaag de dag niet langer aanwezig. Terwijl andere globale burgergroeperingen nog bestaan uit probleemspecifieke netwerken van verschillende nationale afdelingen, allen met hun eigen personeel, budget en besluitvormingsstructuur, heeft Avaaz één wereldteam met een mandaat om ieder probleem van publiek belang aan te pakken – dit zorgt voor campagnes van buitengewone alertheid, flexibiliteit, focus en omvang.

Het online netwerk van Avaaz kan dienen als een megafoon die aandacht vestigt op nieuwe problemen; een bliksemafleider die algemene bezorgdheid in een doelgerichte campagne kanaliseert; een brandweerwagen die alert reageert op een plotseling noodgeval en een stamcel die groeit naar de vorm van welke actie er ook nodig is.

Leden bepalen de prioriteiten van Avaaz

Elk jaar bepaalt Avaaz de algemene prioriteiten via een poll voor alle leden. De ideeën voor campagnes worden wekelijks getoetst en getest door 10.000 willekeurige leden – en alleen de initiatieven met een grote respons komen in aanmerking. De campagnes die groen licht krijgen worden vervolgens door honderdduizenden Avaaz-leden gesteund die er binnen enkele dagen of zelfs uren aan deelnemen.

Een ethiek van dienend leiderschap

De medewerkers van Avaaz informeren leden over een campagne zoals een assistent de president of premier op de hoogte brengt van cruciale feiten: ondanks de tijdsdruk moeten de leden de juiste informatie ontvangen, op basis waarvan zij besluiten of ze meedoen. Een campagne valt of staat met deze beslissing.

Om dat ogenblik van aandacht te laten tellen, is het de taak van de medewerkers om manieren te vinden waarin een paar minuten vermenigvuldigd met een gigantisch aantal mensen, een werkelijk verschil kan betekenen voor iets dat er echt toe doet. Samen met partners en experts ontwikkelt het team effectieve, op leden gebaseerde campagnestrategieën; wordt de campagne naar buiten gebracht door duidelijke en dringende e-mailberichten; en, als Avaaz-leden groen licht geven, zorgt het team ervoor dat de campagne doorgaat – door het overhandigen van petities en berichten van leden, door leden gefinancierde advertentiecampagnes, en wat er verder nog nodig is.

Met andere woorden: het Avaaz-team werkt niet met een van tevoren vastgestelde agenda waar we leden van willen overtuigen. Het is eerder andersom: het team luistert naar leden en stelt vervolgens acties voor die de hele wereld aangaan. Het mag geen wonder heten dat de onderwerpen voor de meest succesvolle acties door leden zijn aangedragen. Deze werkwijze is een essentieel onderdeel van het leiderschap van Avaaz: het vraagt visie en deskundigheid om een manier te vinden om de wereld te verbeteren en erover te communiceren.

We richten ons op momenten van verandering en kansen

Tijdens de duur van een bepaalde kwestie komt er soms een moment waarop een cruciale beslissing moet worden genomen. Een massale, publieke kreet kan dan plotseling het verschil maken. Aan zo’n moment gaat vaak jaren werk vooraf, gewoonlijk achter de schermen, door toegewijde mensen die zich helemaal voor dat onderwerp inzetten. Maar als het moment aanbreekt en beschenen wordt door het zonlicht van de publieke aandacht, wordt de uitkomst van de beslissing vaak toch bepaald door de percepties die leiders hebben van de politieke gevolgen. Het is in dit korte ogenblik van crisis en mogelijkheid dat de Avaaz-gemeenschap haar sporen achterlaat.

Deze momenten komen in een willekeurig land, of rondom een willekeurig probleem, maar één of twee keer per jaar voor. Maar omdat Avaaz in alle landen werkt en zich met alle kwesties bezighoudt, dienen deze ogenblikken zich meerdere keren per week aan.

Omdat we door leden worden gefinancierd blijven we onafhankelijk en aansprakelijk

Omdat Avaaz volledig door leden wordt gefinancierd, zijn we ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Geen bedrijf of regering kan eisen dat we onze prioriteiten verschuiven om aan een bepaalde externe agenda tegemoet te komen – we aanvaarden gewoonweg geen financiering van regeringen of bedrijven. (Lees hier meer over de waarde van doneren aan Avaaz en hier om te doneren.)

In plaats van te fragmenteren, groeien we – verenigd door waarden

Bewegingen en organisaties vallen na een bepaalde tijd vaak uit elkaar, of ze besteden meer en meer van hun tijd aan het bij elkaar houden van hun gelederen. Bij Avaaz erkennen we dat mensen met goede bedoelingen het dikwijls niet eens zijn over bepaalde zaken; in plaats van een consensus na te streven, beslist ieder van ons simpelweg wel of niet mee te doen aan een campagne. Maar aan elke Avaaz-campagne liggen een aantal vaste waarden ten grondslag - de overtuiging dat we in de eerste plaats allemaal mensen zijn, bevoorrecht met verantwoordelijkheden voor elkaar, voor toekomstige generaties en de planeet. De keuzes voor de kwesties waar Avaaz zich op richt vloeien voort uit deze overtuigingen. En we merken steeds weer hetzelfde: dat mensen die meedoen met een campagne over een bepaald probleem vervolgens actie ondernemen voor een ander probleem, en daarna weer een ander probleem, enzovoort. Dit is erg hoopgevend – we hopen dat onze dromen uitkomen en dat we samen de brug kunnen bouwen tussen de wereld die we hebben en de wereld die we wensen.

Veel Avaaz-campagnes worden opgestart door leden van onze gemeenschap. Het is heel eenvoudig om te beginnen -- klik om nu jouw eigen campagne te starten om een verschil te maken op een gebied waar jij veel om geeft -- lokaal, nationaal of internationaal.

Begin je petitie Begin je petitie
Begin je eigen petitie
x

Is er een kwestie waarvoor je draagvlak zou willen hebben? Begin een petitie met Avaaz Burgerpetities!

Begin een petitie